Zichttermijn

Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van veertien kalenderdagen. (Let op: niet als zakelijke klant bij bestellingen op bedrijfsnaam)

De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen.
Gedurende deze zogenoemde afkoelingsperiode van 14 dagen heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.
Dit wordt ook wel het herroepingsrecht genoemd.  
Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en in goede staat met degelijke verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u dit kunt doen, maar u dient zich te beseffen dat retourzendingen altijd voor risico en kosten van u zijn. Wij adviseren een retourzending altijd verzekerd te verzenden. Zendingen kunnen op maandag tot en met vrijdag bij ons worden aangeboden, niet in het weekend (pakketten die in het weekend aangeboden worden, gaan daardoor automatisch weer retour afzender)
Maak geen gebruik van het zogenaamde 'duct-tape', (grijze plakband) anders kan uw retour niet in behandeling worden genomen. Dit plakband is erg sterk waardoor verpakkingen (en soms de producten) zo veel beschadigen bij het losmaken van de tape dat het product niet meer bruikbaar/verkoopbaar is.
Gebruik altijd normaal plakband/tape om een pakket dicht te plakken.
PC's worden vaak in de originele verpakking verzonden, de verpakking dient dus in goede staat te zijn zonder stickers, overmatige tape, etc. Als de verpakking niet meer verkoopbaar is, worden er kosten berekend voor een nieuwe verpakking (a 5,99 euro)

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. (u dient zelf te zorgen voor de terugzending, een indicatie van de kosten waarmee u rekening dient te houden is tussen 6,00 en 20,00 euro, afhankelijk van het gewicht en of het pakket verzekerd wordt verzonden) 
Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping. 

Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument. Het betreft producten:
a) die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (bijvoorbeeld een op maat geassembleerde PC, neem bij dit soort producten eerst contact met ons op zodat bekeken kan worden wat de mogelijkheden zijn, vaak zijn hierbij de assemblagekosten apart vermeld, deze vallen niet onder de wet kopen op afstand.);
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling verbroken is, of geactiveerd is (Windows software)

Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren.
Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.
De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden.

De hier genoemde retourgarantie geldt in de omschreven hoedanigheid uitsluitend voor particulieren. Bedrijven of personen die een order op bedrijfsnaam plaatsen kunnen geen aanspraak maken op het herroepingsrecht. 
Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dan kunt u ons even informeren, vermeld hierbij uw ordernummer. 

Wilt u uw product(en) retourneren?
Download / print dan hier het herroepings-formulier en voeg dat toe bij de te retourneren producten. (klik hier)


De 'oud voor nieuw' regeling

Wanneer u bij ons een computer of ander apparaat hebt gekocht kunnen wij een soortgelijk apparaat voor u afvoeren. De zogenoemde 'oud voor nieuw' regeling. Het apparaat wordt dan milieuvriendelijk verwerkt. U kunt het oude apparaat bij ons afgeven bij het afhalen van uw nieuwe apparaat, of na de levering kosteloos opsturen.
Uiteraard kunt u ook zelf naar de milieustraat bij u in de buurt, waar u ook kosteloos uw computer kunt langsbrengen. Hierbij heeft u geen verpakkingsmateriaal nodig.
Let op: de regeling is alleen voor consumenten, niet voor klanten die zakelijk bestellen.
Ook is het zo dat inname definitief is, zorg er dus zelf voor dat eventuele privacy gevoelige informatie van de harddisk(s) is verwijderd.