Klachtenregeling

Uiteraard hopen wij dat uw ervaring bij ons positief is, en dat u tevreden bent over onze dienstverlening. 
Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening.
Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk.
Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt.
Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.
Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk (dit kan eenvoudig via [email protected]) kenbaar te maken. 
Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord.
Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. 
Als u een klacht bij ons indient, vermeld dan altijd het woord 'klacht' in de titel/onderwerp van het e-mail bericht, zo kunnen wij dit direct in behandeling nemen.

Wij vertrouwen altijd op een goede oplossing!

Klanten van webwinkels kunnen het geschil ook aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. Dit is te vinden via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.